Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Zapraszaj innych!

Zapraszaj innych, korzystając z naszych materiałów, które możesz prezentować na swoich stronach, wysyłać w mailach lub w innych miejscach przeznaczonych do ekspozycji online!