Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Zapraszaj innych!

Zapraszaj innych, korzystając z naszych materiałów, które możesz prezentować na swoich stronach, wysyłać w mailach lub w innych miejscach przeznaczonych do ekspozycji!

Materiały wkrótce.