Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Zapraszaj innych!

Zapraszaj innych, korzystając z naszych materiałów, które możesz prezentować na swoich stronach, wysyłać w mailach lub w innych miejscach przeznaczonych do ekspozycji:

plakaty
plakat (jpg)
plakat-ted2019 (bez spadów)
plakat-ted2019 (ze spadami)

bannery i tapeta
v1-banner (FB)
v2-banner (FB)
v3-banner 
v4-banner
tapeta

motyw główny
v1
v2