Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 30 czerwca ‒ 8 lipca 2018

Spotkania ewangelizacyjne

Codziennie o godz. 17.00 rozpoczynamy Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych pod hasłem „Pragniesz? Słuchaj Boga!”, które poprowadzi ewangelistka Elke Werner.

30 czerwca, sobota
Słuchaj i ufaj jak Maria, matka Jezusa  (Zwiastowanie narodzin Zbawiciela)

1 lipca, niedziela
Słuchaj i czekaj jak Anna i Symeon  (Jezus w świątyni)

2 lipca, poniedziałek
Słuchaj i bądź posłuszny jak Piotr, pracowity rybak  (Wielki połów)

3 lipca, wtorek
Słuchaj i wierz jak siostry Maria i Marta (Spotkanie z Mesjaszem)

4 lipca, środa
Słuchaj i przezwyciężaj bariery jak Piotr  (Wizja zwoju)

5 lipca, czwartek
Słuchaj ze zrozumieniem jak podróżujący eunuch (Znaczenie proroctw Starego Testamentu)

6 lipca, piątek
Słuchaj i oddaj chwałę Bogu jak Saul  (Wróg Jezusa zostaje Jego apostołem)

7 lipca, sobota
Słuchaj i nawróć się jak naczelnik więzienia  (Przemiana strażnika i jego domu)

8 lipca, niedziela
Słuchaj i rozgłaszaj to, co słyszysz – jak Paweł  (Nasza misja)

 

Wszystkie spotkania transmitowane będą on-line na naszej stronie.