Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 2-9.07.2023

Zygmunt Karel

Zygmunt Karel

dr Zygmunt Karel

Urodzony i wychowany na Górnym Śląsku, zdeklarowany Ślązak. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (gdzie zrobił doktorat), International Theological Seminary w Rűschlikonie w Szwajcarii i Advance Theological Studies w Wiedniu. Od 1971 roku pastor w Zborze Baptystów w Zabrzu, potem w Bytomiu (1973-1980). Studia w Szwajcarii (1981-1982). Pastor w Zborze Baptystów w Krakowie (1983-1990).
Założyciel i rektor Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (1990-2005). Pastor Kościoła Zbawiciela w Nowym Jorku (2006-2008). Od 2008 roku starszy I Zboru Wolnych Chrześcijan we Wrocławiu. W latach 2014-2017 pastor Zboru Wolnych Chrześcijan w Piasku.
Od 2009 do dzisiaj, prezes Fundacji Insight for Living, “”pastor na telefon””, tłumacz, edytor teologiczny tekstów Swindolla w języku polskimi i “”głos”” dra Chucka Swindolla w audycjach IFL Polska””.