Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Tadeusz Jacek Zieliński

Tadeusz Jacek Zieliński

prof. Tadeusz Jacek Zieliński

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor teologii protestanckiej, radca prawny, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych tej uczelni.

Był posłem na Sejm RP II i III kadencji, a w latach 2008–2016 prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie edukacyjnym, historii i myśli protestantyzmu.