Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Stuart McAllister

Stuart McAllister

Stuart McAllister

Pochodzi ze Szkocji, gdzie w 1977 roku przeżył swoje spotkanie z Chrystusem.

Przez 20 lat mieszkał i pracował w Wiedniu. Inicjował i prowadził różne projekty ewangelizacyjne, misyjne i filantropijne. Był jednym z liderów projektu „Love Europe”, który umożliwił wysłanie tysięcy ludzi z poselstwem Ewangelii w całej Europie, w tym w Europie Centralnej i Wschodniej. Powołał do życia „Europejski Okrągły Stół”, którego celem była koordynacja działań różnych misji i organizacji oraz zbliżenie i zjednoczenie chrześcijan różnych wyznań, co zaowocowało powstaniem projektu „Hope for Europe”. Był sekretarzem generalnym Europejskiego Aliansu Ewangelicznego i członkiem Komitetu Lozańskiego.

W 1998 roku wyjechał do USA i dołączył do międzynarodowej misji RZIM, zaangażował się w działalność apologetyczną, zajmując się takimi tematami jak postmodernizm, konsumpcjonizm, pluralizm, islam, współczesna kultura masowa.

Od 44 lat podróżuje, jako ewangelista i wykładowca, po całym świecie. Regiony, w których bywa najczęściej to Ameryka Łacińska (Kolumbia, Peru), Azja Południowo-Wschodnia (Indie), Bliski Wschód, Indonezja. Dociera do środowisk akademickich, biznesowych, do liderów społecznych i przywódców politycznych.

Jest autorem licznych publikacji, artykułów i książek. Jedną z nich napisał wspólnie z synem, Cameronem: Faith That Lasts: A Father and Son on Cultivating Lifelong Belief  („Wiara, która trwa: ojciec i syn o podtrzymywaniu wiary przez całe życie”).

Zapytany o plany na przyszłość odpowiada: „Chcę być stale blisko ludzi, słuchać ich, pomagać im przezwyciężać słabości, żyć dobrze, na miarę Boga który przyszedł w ciele, na miarę jego Królestwa, które nadchodzi”.

Interesuje się historią, szczególnie historią II wojny światowej i historią lotnictwa. Bardzo lubi podróżować samolotami.

Stuart i jego żona Mary mieszkają w USA, w Atlancie, w stanie Georgia. Mają dwójkę dorosłych dzieci i dwoje wnucząt.