Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Raphael Anzenberger

Raphael Anzenberger

Raphael Anzenberger

Raphael Anzenberger jest dyrektorem francuskiego oddziału chrześcijańskiej misji  apologetycznej Raavi Zacharias International Ministry oraz profesorem w katedrze studiów międzykulturowych w Columbia International University (USA), wykłada także na Wydziale Ewangelickim Uniwersytetu w Vaux sur Seine (Francja).

Jest prezydentem Francuskiego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego, współzałożycielem Europejskiego think-tank’u w temacie zakładania nowych wspólnot Kościoła (church-planting) i trenerem mentoringu w Stowarzyszeniu Misyjnym Leighton Ford Ministries. Jest członkiem grupy działającej w ramach Komitetu Lozańskiego, zajmującej się problemem globalnej sekularyzacji (Global Secularization Initiative working group).

Raphael Anzenberger uzyskał tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu w Strasburgu (Francja), tytuł magistra teologii i doktorat z zakresu misji w Columbia International University (USA) gdzie kontynuuje studia doktoranckie z zakresu filozofii. Jest autorem licznych książek, m.in. w języku angielskim „Odkrywania na nowo służby ewangelizacyjnej”  a w języku francuskim „Słownika teologii praktycznej” (praca zbiorowa).

Raphael pracował kilka lat w Czadzie (Afryka), gdzie przez dwa lata był dyrektorem generalnym (CFO, CEO) szpitala Bebalem Hospital.

Kontynuując studia przez siedem lat pracował na części etatu jako informatyk (IT engineer) w Michelin Corporation, w Lexington (USA).

Przemawia często w środowiskach akademickich, biznesowych, politycznych i kościelnych, poruszając tematy związane z wiarą, kulturą, przywództwem, ewangelizacją. Jest Francuzem, Mieszka w Nicei, wraz z żoną Karen, która jest Amerykanką, mają czwórkę dzieci.