Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Nela i Zbyszek Kłapowie

Nela i Zbyszek Kłapowie

Nela i Zbyszek Kłapowie

Ustroń

Kierują Projektem Edukacja Biblijna w ramach Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego.Prowadzą wykłady i warsztaty dla rodziców, małżeństw, narzeczonych. Szkolą katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych oraz tworzą dla nich podręczniki.

Mieszkają w Ustroniu. Mają trzy zamężne córki i troje wnucząt.

Seminarzyści