Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Nela i Zbyszek Kłapowie

Nela i Zbyszek Kłapowie

Nela i Zbyszek Kłapowie

Ustroń

Z zawodu i z zamiłowania są nauczycielami. Mieszkają w Ustroniu. Mają trzy zamężne córki i troje wnucząt. Prowadzą Projekt Edukacja Biblijna w ramach Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Szkolą katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych. Tworzą materiały do nauczania dzieci i nastolatków. Prowadzą wykłady, warsztaty i kursy dla rodziców, małżeństw i narzeczonych.

Seminarzyści