TED 2020 online

5-12 lipca | Dzięgielów

Mateusz Mendroch

Mateusz Mendroch

Mateusz Mendroch

Jest najmłodszym teologiem pracującym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Studia teologiczne ukończył w ubiegłym roku w Warszawie. Pochodzi ze Skoczowa, obecnie jest  praktykantem parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

Jego głównym powołaniem jest ewangelizacja. Brał udział w międzynarodowym projekcie K-Accelerate, który zrzeszał młodych liderów chrześcijańskich powołanych do ewangelizacji w różnych częściach Europy.

Bardzo lubi podróżować i poznawać nowych ludzi z różnych stron świata. Interesuje się historią, sportem i geografią. W wolnych chwilach lubi obejrzeć coś fajnego. Oprócz tego bardzo lubi młodych. bo w końcu sam taki jest.

Jest zafascynowany wielkością Boga, bo ma On moc zmienić ludzkie życie o 180 stopni, dając nadzieję, której potrzebuje każdy człowiek.