Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 2-9.07.2023

Ludmila Szonowska (Špoková)

Ludmila Szonowska (Špoková)

mgr Ludmila Szonowska (Špoková)

Adwokatka, wiceprezes organizacji non-profit Christian Refugee Service. Zajmuje się prawem azylowym i migracyjnym, a także pomocą prawną, socjalną i inną, udzielaną cudzoziemcom, zwłaszcza uchodźcom. Uczestniczy również w wyjazdach misyjno-humanitarnych w ramach projektu “Nadzieja dla Narodów”.