Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 30 czerwca ‒ 8 lipca 2018

ks. Adam Podżorski

ks. Adam Podżorski

ks. Adam Podżorski

Skoczów

Ewangelicki teolog i duchowny, proboszcz parafii ewangelickiej w Skoczowie, długoletni wykładowca w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie.

Jeden z prowadzących poranne wykłady poświęcone mało znanym stronom Biblii.