Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 7-10.07.2022

Kalina Wojciechowska

Kalina Wojciechowska

Kalina Wojciechowska

Biblistka (dr hab.) związana z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie, kształcąca teologów niekatolickich (sama jest luteranką). Zajmuje się przede wszystkim egzegezą Nowego Testamentu. W pracach egzegetycznych uwzględnia często perspektywę feministyczną, kobiecy punkt widzenia oraz elementy teologii progresywnych. Profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT; wykładowczyni EWST we Wrocławiu i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN; w kadencji 2015-2018 i 2019-2023 zastępczyni przewodniczącego KNT PAN; Od 2012 członkini Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.