Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Ilona Hajewska

Ilona Hajewska

Ilona Hajewska

Cieszyn

Sędzia w stanie spoczynku, mediator sądowy. Tworzy nowe wyzwania i możliwości dla rozpadających się małżeństw i zwaśnionych rodzin.