Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 30 czerwca ‒ 8 lipca 2018

Essayas Techane Masifin

Essayas Techane Masifin

Essayas Techane Masifin

Etiopia

Przybył do Polski przed 30 laty jako student, został uchodźcą, a obecnie jest obywatelem Polski. Pracuje w Polskiej Radzie Ekumenicznej jako koordynator projektu Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji Gościnny Kościół.