Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 30 czerwca ‒ 8 lipca 2018

Elke Werner

Elke Werner

Elke Werner

Ewangelistka 69. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

Mówczyni w trakcie ewangelizacji Pro Christ i innych kampanii ewangelizacyjnych, nauczyciel religii i sztuki, członkini Komitetu Lozańskiego, zaangażowana głównie w przedsięwzięcia ewangelizacyjne wśród kobiet na całym świecie.

Należy do założycieli i kierownictwa międzywyznaniowej wspólnoty kościelnej Christus-Treff z oddziałami w Berlinie, Marburgu i Jerozolimie oraz do organizacji Żydzi dla Jezusa (Jews for Jesus). Autorka wielu książek o tematyce biblijnej.

Mieszka w Marburgu (Niemcy), wraz z mężem, Rolandem Wernerem.