TED 2020 online

5-12 lipca | Dzięgielów

Alina Lorek

Alina Lorek

Alina Lorek

Wrocław

Psycholog, psychoterapeuta systemowy. Od sześciu lat pracuje zarówno jako terapeutka indywidualna, jak i rodzinna. Pomaga osobom cierpiącym z powodu depresji, lęków, uzależnień, bólów psychosomatycznych oraz konfliktów i kryzysów rodzinnych. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi w projektach kierowanych do osób wykluczonych społecznie, ofiar i sprawców przemocy. Jako kierownik placówki opiekującej się osobami chorymi na alzheimera otacza wsparciem ich rodziny. Jest przekonana, że w każdej osobie drzemie siła do podejmowania dobrych decyzji, dlatego siebie ustawia w roli towarzysza i wie, że klient wie lepiej, co jest dla niego właściwe.

Seminarzystka