Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 2-9.07.2023

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

mgr Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Absolwentka teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 1998-2003 praktykantka w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, 2005-2007 asystentka w Biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 2008-2015 koordynatorka diakonii parafialnej i katechetka w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, 2007-2014 członkini Wspólnej Grupy Roboczej między Kościołem Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów, 2011-2019 regionalna koordynatorka Biura ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Światowej Federacji Luterańskiej (LWF WICAS) na Europę Środkowo-Wschodnią, od marca 2015 r. rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, od listopada 2020 r. członkini Krajowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie.