TED 2020 online

5-12 lipca | Dzięgielów

Bartosz Cieślar

Bartosz Cieślar

ks. Bartosz Cieślar

Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, urodził się w Cieszynie. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Ustroniu odbył roczną Szkołę Biblijną w Dzięgielowie a następnie ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie pracą magisterską na temat Znaczenia Imienia Bożego Jahwe w Nowym Testamencie.

W 2007 r. rozpoczął swoją służbę kandydacką w parafiach w Żorach i Warszowicach. Na duchownego został ordynowany w 2008 r. w Ustroniu. Po trzech latach służby został przeniesiony do parafii w Katowicach, gdzie pełnił służbę wikariusza diecezjalnego. Samodzielną służbę rozpoczął w roku 2013 w parafii w Wołczynie z filiałami w Gierałcicach, Paruszowicach i w Byczynie. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z wybranych ksiąg Pisma Świętego w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie.

W roku 2015 został wybrany na proboszcza parafii w Żorach.

Ks. Bartosz Cieślar ma żonę Ewę, córkę i syna.

źródło: zory.luteranie.pl