Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Piotr Lorek

Piotr Lorek

dr hab. Piotr Lorek

Biblista i teolog ewangelicki, coach, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, członek Synodu Diecezjalnego Diecezji Wrocławskiej KEA.

Czerpie radość ze spełnionych życiowo ludzi, którzy rozwijają swój osobisty, rodzinny, społeczny, zawodowy i duchowy potencjał.

Ceni każdy wysiłek pokonywania zła i niesprawiedliwości w świecie.

Mówca Spotkań ewangelizacyjnych o godz. 17.00:
4 i 5 lipca.