Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Leszek Czyż

Leszek Czyż

ks. Leszek Czyż

Duchowny luterański, proboszcz parafii w Wiśle-Malince. Za swoje główne powołanie, oprócz prowadzenia parafii, uważa ewangelizowanie. Od ponad 30 lat zaangażowany w organizację Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie k/Cieszyna.
Autor trzech książek: „Powrót do domu Ojca”, „Pozwól nam wołać Panie” i „Bohaterowie wiary”.

Mówca Spotkań ewangelizacyjnych o godz. 17.00: 29 czerwca i 7 lipca.