Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Wykłady biblijne

Godz. 10.00-11.00 – 5 lipca – ks. dr Grzegorz Olek
Kocham cię z całych moich wnętrzności!
W naszym kontekście te słowa nie brzmią zbyt romantycznie, a autorów biblijnych zachwyciłyby. Gdzie według nich mieszkają biblijne uczucia? Jak się ma serce do rozumu? Z jakich części składa się człowiek? To będzie krótka podróż po najważniejszych częściach ciała i całości, jaką tworzą, by zrozumieć biblijny obraz człowieka i poszukać odpowiedzi na pytanie, kiedy staje się sobą.

Godz. 10.00-11.00 – 6 lipca – ks. dr Grzegorz Olek
I daruj nam nasze długi [Mt 6,12]
Ewangelista Mateusz w Modlitwie Pańskiej używa słownictwa ekonomicznego i obrazu darowania długów. To ważny obraz grzechu i wykroczeń, na który być może rzadko zwraca się uwagę. Każdy, kto doświadczył ciężaru długu, zaciągnął znaczną pożyczkę czy ma dłużnika, wie, jak mocno to dotyka jego codziennego życia. Tym bardziej, gdy doświadczamy jak łatwo sytuacja materialna i egzystencjalna może się zmieniać, niezależnie od naszej woli.

Godz. 10.00-11.00 – 7 lipca – ks. dr Grzegorz Olek
Kochaj sąsiada jak siebie samego
„Bliźni” w wielu przekładach biblijnych jest bardzo wygodny, do końca nie wiadomo o kogo chodzi. Inaczej ma się sprawa z sąsiadami. Dla Polaka kochać ich, to nie lada wyzwanie, są tuż obok, codziennie, znamy ich słabości, są cechy, których w nich nie lubimy…  Dlatego przyjrzymy się bliżej naszym sąsiadom, ziomkom, współplemieńcom, bliźnim, braciom i siostrom, dla których wcale nie tak łatwo jest być łaskawym, zwłaszcza gdy ma się wspólną historię krzywd i zranień. W starożytności również nie było inaczej, jednak wybrane teksty biblijne pozwalają zobaczyć nam ten temat z zupełnie innej perspektywy.

Godz. 10.00-11.00 – 8 lipca – ks. Timothy Hinrichs
Czy to jest próba? – o rzeczywistości cierpienia (Księga Hioba, rozdziały 1–3)
Jak każdy człowiek doświadczasz cierpienia, w taki czy w inny sposób, niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą czy nie. Co oznacza, gdy cierpimy, mimo że prowadzimy dobre i nienaganne życie? Czy cierpienie jest powiązane z dobrym lub złym postępowaniem?

Godz. 10.00-11.00 – 9 lipca – ks. Timothy Hinrichs
Jakim jesteś przyjacielem? – o udzielaniu wsparcia w cierpieniu (Hi 4–31)
Gdy ktoś cierpi, potrzebuje wsparcia otaczających go osób. Starając się pomóc, możemy nieść ulgę lub ranić. Czy są właściwe sposoby niesienia pomocy cierpiącym? Jakie popełniamy błędy? Jak być prawdziwym przyjacielem cierpiącego człowieka?

Godz. 10.00-11.00 – 10 lipca – ks. Timothy Hinrichs
Gdzie jesteś, Boże?! – o Bożej obecności w ludzkim cierpieniu (Hi 32–42)
Bóg jest z nami w naszym cierpieniu. Nie oddala się, nie zostawia nas samych. Na przykładzie cierpiącego Hioba zastanowimy się, co to oznacza dla nas dzisiaj. Jakiego rodzaju uzdrowienia możemy oczekiwać, gdy cierpimy?