TED 2020 online

5-12 lipca | Dzięgielów

Seminaria / Webinaria

5 lipca godz. 17.00-18.00
Jak się modlić, czyli jak czytać Biblię?
O tym, że w czytaniu Biblii nie chodzi o samo czytanie, w modlitwie o słowa, a w życiu wiary o samą znajomość prawd wiary.
Prowadzenie: Grzegorz Olek

6 lipca godz. 17.00-18.00
Genesis jako fundament Biblii
W Genesis możemy znaleźć wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia Boga i tego, co mówi do nas w dalszej części swojego Słowa! Czy zauważasz, że pierwsza biblijna księga (Genesis – Księga Rodzaju) i ostatnia (Apokalipsa – Objawienie Jana) są szczególnie atakowane przez świat? Pierwsza mówi jak wszystko się zaczęło, a druga – jak wszystko się zakończy. Jedna i druga są niezwykle konkretne i tak naprawdę proste, a jednak świat twierdzi, że są niezrozumiałe, bajkowe, symboliczne i pełne niewiarygodnych zdarzeń i mogą służyć tylko jako źródło legend, a nie faktów. Ludzie albo je odrzucają albo interpretują jak chcą.
Studium biblijne 1. Księgi Mojżeszowej.
Prowadzenie: Aleksander Macha

7 lipca godz. 17.00-18.00
Wiarygodność Pism Nowego Testamentu
Ponad dwa miliardy ludzi na całym świecie określają siebie mianem chrześcijan. Wprawdzie nierzadko różnią się od siebie wyznawaną doktryną oraz sposobem praktykowania pobożności, jednak jest coś, co pozostaje niezmiennie wspólne: przekonanie, że Biblia jest wiarygodnym Słowem Bożym. W sposób naturalny rodzi się więc spektrum pytań, na wiele sposobów wyrażających tę samą obawę: czy Biblia jest wiarygodna? Czy mówi prawdę? I skąd wiadomo, czy nie została sfałszowana?
Prowadzenie: Mateusz Jakubowski

8 lipca godz. 17.00-18.00
Wyjątkowość Jezusa Chrystusa
Fenomen Jezusa z Nazaretu polega na tym, że bez względu na prywatne sądy czy opinie na Jego temat, od prawie dwudziestu stuleci pozostaje on centralną postacią kultury Zachodu. Czy jest to dowodem wszechobecnego analfabetyzmu, zabobonu oraz wiary pogardliwie spoglądającej na dorobek świata nauki? A może fakt, że w niektórych kręgach Jezus jest wciąż odrzucany świadczyć będzie o tym, że nigdy nie został właściwie przedstawiony? Kim właściwie jest Jezus z Nazaretu?
Prowadzenie: Mateusz Jakubowski

9 lipca godz. 17.00-18.00
Sztuka kontaktu z drugą osobą
O rozmowie, wspieraniu i duszpasterstwie… od podszewki.
Czy można spotkać się i nie spotkać równocześnie? Czy można rozmawiać, pomagać, doradzać, nie nawiązując kontaktu z drugą osobą? Jeśli Twoje doświadczenie mówi 2 x tak, to gdzie jest „miejsce”, w którym możemy się naprawdę spotkać? Co warto wiedzieć i/lub umieć, by wydarzył się prawdziwy kontakt? By wydarzyło się autentyczne spotkanie?
Prowadzenie: Urszula Broda

10 lipca godz. 17.00-18.00
Problem samobójstwa
Motywy samobójcze w przebiegu depresji oraz w procesie dorastania. Próba pokazania jak wielkie cierpienie prowadzi ludzi do dramatu, jakim jest chęć odebrania sobie życia na różnych jego etapach. Ukazanie czynników ryzyka wystąpienia tendencji samobójczych, zwłaszcza u osób młodych oraz sygnałów alarmowych, które powinny zwrócić baczną uwagę otoczenia osób, przeżywających kryzys emocjonalny.
Prowadzenie: Alina Lorek

11 lipca godz. 17.00-18.00
Fundament i kamień węgielny
Fundamentem wspólnoty Kościoła są apostołowie i prorocy, kamieniem węgielnym – Chrystus. Studium biblijne w oparciu o słowa apostoła Pawła: „Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2,20).
Prowadzenie: Kazimierz Barczuk

12 lipca godz. 17.00-18.00
Czas oszczędzania i czas trwonienia
Słowa wyjęte z biblijnej księgi Koheleta (Kaznodziei Salomona) będą inspiracją do rozmowy o pieniądzach w aspekcie współczesnej gospodarki, regulacji mających chronić konsumenta, ryzyka finansowego, na które jesteśmy narażeni, postępującego obrotu bezgotówkowego, powszechnej żądzy pieniądza i życia na kredyt.  Czy chrześcijanie dokonują w tych sprawach mądrych wyborów?
Prowadzenie: Alina Rakowska