TED 2020 online

5-12 lipca | Dzięgielów

Seminaria / Webinaria

5 lipca / niedziela

16.00–16.50
Państwo i Kościół – prof. Jerzy Sojka
Już w Ewangeliach i listach Pawła znajdujemy zalecenia co do stosunku do władzy państwowej. Od samego początku chrześcijaństwo musiało odpowiadać na pytania o swoje odniesienie do państwa. Przez 20 wieków historii Kościoła jego relacje z państwem wyglądały różnie. Starożytny Kościół przeszedł drogę od prześladowań do bycia religią panującą. W średniowieczu Kościół był głównym graczem także na politycznej scenie. Zmiany reformacyjne spowodowały, że relacje między władzą świecką a Kościołem musiały być na nowo przemyślane. Podobny proces zmiany wywołało choćby oświecenie, a także demokratyzacja życia politycznego w XIX, a przede wszystkim XX wieku. Jakie koncepcje miało chrześcijaństwo na swój stosunek do władzy państwowej? Jak z tego bogatego i nie zawsze chlubnego dziedzictwa czerpiemy dziś? Jaka jest rola chrześcijan we współczesnej demokracji?
17.00–18.00
Jak się modlić, czyli jak czytać Biblię? – ks. dr Grzegorz Olek
O tym, że w czytaniu Biblii nie chodzi o samo czytanie, w modlitwie o słowa, a w życiu wiary o samą znajomość prawd wiary.

6 lipca / poniedziałek

16.00-16.50
Dlaczego (nie)chrzcić swoich dzieci? – ks. Marek Michalik
Dla jednych ważna tradycja, dla innych zbędny rytuał, a może obietnica, która określa naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość?. Co sprawia, że z jednej strony przechodzimy obok tematu chrztu małych dzieci obojętnie, a z drugiej strony boimy się je ochrzcić „zbyt wcześnie”? Czy w grę wchodzi różne rozumienie tematu chrztu, a może coś innego? Jeżeli kiedykolwiek miałeś wątpliwości czy ochrzcić swoje dziecko, lub stawiasz w wątpliwość ważność swojego chrztu, zapraszam Cię na webinarium.
17.00-18.00
Genesis jako fundament Biblii [cz. 1] – Aleksander Macha
W Genesis możemy znaleźć wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia Boga i tego, co mówi do nas w dalszej części swojego Słowa! Czy zauważasz, że pierwsza biblijna księga (Genesis – Księga Rodzaju) i ostatnia (Apokalipsa – Objawienie Jana) są szczególnie atakowane przez świat? Pierwsza mówi jak wszystko się zaczęło, a druga – jak wszystko się zakończy. Jedna i druga są niezwykle konkretne i tak naprawdę proste, a jednak świat twierdzi, że są niezrozumiałe, bajkowe, symboliczne i pełne niewiarygodnych zdarzeń i mogą służyć tylko jako źródło legend, a nie faktów. Ludzie albo je odrzucają albo interpretują jak chcą.
Studium biblijne 1. Księgi Mojżeszowej.

7 lipca / wtorek

16.00–16.50
Genesis jako fundament Biblii [cz. 2] – Aleksander Macha
W Genesis możemy znaleźć wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia Boga i tego, co mówi do nas w dalszej części swojego Słowa! Czy zauważasz, że pierwsza biblijna księga (Genesis – Księga Rodzaju) i ostatnia (Apokalipsa – Objawienie Jana) są szczególnie atakowane przez świat? Pierwsza mówi jak wszystko się zaczęło, a druga – jak wszystko się zakończy. Jedna i druga są niezwykle konkretne i tak naprawdę proste, a jednak świat twierdzi, że są niezrozumiałe, bajkowe, symboliczne i pełne niewiarygodnych zdarzeń i mogą służyć tylko jako źródło legend, a nie faktów. Ludzie albo je odrzucają albo interpretują jak chcą.
Kontynuacja studium biblijnego 1. Księgi Mojżeszowej.
17.00–18.00
Wiarygodność Pism Nowego Testamentu – Mateusz Jakubowski
Ponad dwa miliardy ludzi na całym świecie określają siebie mianem chrześcijan. Wprawdzie nierzadko różnią się od siebie wyznawaną doktryną oraz sposobem praktykowania pobożności, jednak jest coś, co pozostaje niezmiennie wspólne: przekonanie, że Biblia jest wiarygodnym Słowem Bożym. W sposób naturalny rodzi się więc spektrum pytań, na wiele sposobów wyrażających tę samą obawę: czy Biblia jest wiarygodna? Czy mówi prawdę? I skąd wiadomo, czy nie została sfałszowana?

8 lipca / środa

16.00–16.50
Po co ślub? Po co kościelny? – ks. Mirosław Czyż
Dwa pytania, więcej możliwych odpowiedzi… np. „dla papierka” / „na zdjęciach ładniej wygląda” / „rodzice i dziadkowie kazali” / „Bóg tak chciał” / itp. Jeśli czujesz, że to temat dla Ciebie – zapraszam.
17.00–18.00
Wyjątkowość Jezusa Chrystusa – Mateusz Jakubowski
Fenomen Jezusa z Nazaretu polega na tym, że bez względu na prywatne sądy czy opinie na Jego temat, od prawie dwudziestu stuleci pozostaje on centralną postacią kultury Zachodu. Czy jest to dowodem wszechobecnego analfabetyzmu, zabobonu oraz wiary pogardliwie spoglądającej na dorobek świata nauki? A może fakt, że w niektórych kręgach Jezus jest wciąż odrzucany świadczyć będzie o tym, że nigdy nie został właściwie przedstawiony? Kim właściwie jest Jezus z Nazaretu?

9 lipca / czwartek

16.00–16.50
Z wizytą w Burkina Faso – koordynatorka projektu CME „Pomoc dla Afryki”
Relacja z pobytu w Pobe Mengao i innych miejscowościach jednego z najuboższych państw afrykańskich, opis aktualnej sytuacji i najpilniejszych potrzeb jego mieszkańców.
17.00–18.00
Sztuka kontaktu z drugą osobą – Urszula Broda
O rozmowie, wspieraniu i duszpasterstwie… od podszewki.
Czy można spotkać się i nie spotkać równocześnie? Czy można rozmawiać, pomagać, doradzać, nie nawiązując kontaktu z drugą osobą? Jeśli Twoje doświadczenie mówi 2 x tak, to gdzie jest „miejsce”, w którym możemy się naprawdę spotkać? Co warto wiedzieć i/lub umieć, by wydarzył się prawdziwy kontakt? By wydarzyło się autentyczne spotkanie?

10 lipca / piątek

16.00–16.50
Wychować i nie wpędzić w kompleksy – Nela i Zbyszek Kłapowie
Wyważenie między uczciwą oceną a zachętą w wychowywaniu dziecka często nam, rodzicom, umyka. Gdy realizujemy obie opcje i staramy się rozpoznać obdarowania dziecka, umożliwiając mu ich rozwijanie – dobrze czynimy.
17.00–18.00
Problem samobójstwa – Alina Lorek
Motywy samobójcze w przebiegu depresji oraz w procesie dorastania. Próba pokazania jak wielkie cierpienie prowadzi ludzi do dramatu, jakim jest chęć odebrania sobie życia na różnych jego etapach. Ukazanie czynników ryzyka wystąpienia tendencji samobójczych, zwłaszcza u osób młodych oraz sygnałów alarmowych, które powinny zwrócić baczną uwagę otoczenia osób, przeżywających kryzys emocjonalny.

11 lipca / sobota

16.00–16.50
Zbieraj we własnym ogródku – Nela i Zbyszek Kłapowie
Pielęgnowanie związku, ochrona relacji i świadomość czynników prowadzących do zdrady gwarantują, że małżeństwo będzie kwitło.
17.00–18.00
Fundament i kamień węgielny – Kazimierz Barczuk
Fundamentem wspólnoty Kościoła są apostołowie i prorocy, kamieniem węgielnym – Chrystus. Studium biblijne w oparciu o słowa apostoła Pawła: „Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2,20).

12 lipca / niedziela

16.00–16.50
Błogosławieństwo zbawienia – Kazimierz Barczuk
O szczęściu, które wypływa z daru zbawienia. Studium biblijne
„Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów” (J 4:22).
„I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu” (Iz 2:3)
17.00–18.00
Czas oszczędzania i czas trwonienia – Alina Rakowska
Słowa wyjęte z biblijnej księgi Koheleta (Kaznodziei Salomona) będą inspiracją do rozmowy o pieniądzach w aspekcie współczesnej gospodarki, regulacji mających chronić konsumenta, ryzyka finansowego, na które jesteśmy narażeni, postępującego obrotu bezgotówkowego, powszechnej żądzy pieniądza i życia na kredyt.  Czy chrześcijanie dokonują w tych sprawach mądrych wyborów?