Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 7-10.07.2022

Seminaria

7 lipca, czwartek
w godz. 15.30-16.30

Kalina Wojciechowska 
Będą oboje jednym ciałem – wokół biblijnych modeli relacji małżeńskich
Wielożeństwo, konkubinat, monogamia – Biblia opisuje wiele uwarunkowanych kulturowo i historycznie modeli relacji małżeńskich. Jak na tym tle rozumieć metaforę małżeństwa jako jednego ciała? Czy sformułowanie „jedno ciało” ogranicza się tylko do wymiaru seksualnego? Co jest dozwolone w ramach małżeńskiej jedności? Czy jedność zakłada też równość?
Miejsce: kaplica katolicka

Leszek Czyż
Duszpasterstwo w czasie żałoby
Billy Graham powiedział: „Kiedy śmierć oddzieli nas od kogoś, kogo kochamy, czasem myślimy, że nikt przed nami nie cierpiał jeszcze tak, jak my. Jednak smutek jest uniwersalny”. Żałoba po śmierci bliskiej osoby jest czymś nieuniknionym, jednak sposób, w jaki sobie z tym radzimy, jest wyjątkowy i indywidualny. Podczas tego seminarium porozmawiamy na temat tego, jak przetrwać żałobę i jak pomóc tym, którzy jej doświadczają.
Miejsce: OSP

Marek Cieślar
Czy Bóg wszystko pamięta i zna całą przyszłość?
Prorok o imieniu „Jahwe pamięta” zapowiedział wjazd Mesjasza do Jerozolimy na osiołku pół tysiąca lat przed tym wydarzeniem. „Widział” też czas, w którym mieszkańcy Jerozolimy będą opłakiwać „tego, którego przebodli”, i dzień, w którym nogi Mesjasza „staną na Górze Oliwnej”, a góra rozpadnie się i „popłyną żywe wody” z Jerozolimy do morza na wschodzie i na zachodzie. Co mówią nam dzisiaj wizje Zachariasza? Niosą nam trwogę, napomnienie czy pociechę i nadzieję?
Miejsce: korytarz SP parter

Katarzyna i Jarosław Mazurowie
Jak żyć, by żyć w małżeństwach mieszanych wyznaniowo?
Kiedyś i gdzieś na poważnym spotkaniu, usłyszeliśmy poważnie brzmiące zdanie, że osobiste, duchowe przeżywanie swojego chrześcijaństwa w małżeństwach mieszanych wyznaniowo nie ma przed sobą perspektywy rozwoju, dlatego jest skazane na porażkę. To było jak kubeł zimnej wody na nasze głowy i mobilizacja do tego, by nie potwierdzić sobą tego poglądu. Trzydzieści jeden lat trenujemy i… ciągle uczymy się jak żyć, by żyć.
Miejsce: korytarz SP piętro

 

8 lipca, piątek
w godz. 15.30-16.30

Maciej Oczkowski i Michał Oczkowski
Spotkać Jezusa w drodze?
Migracja ludzi szlakiem bałkańskim trwa nieprzerwanie od 2015 roku. Mimo, że nie jest to już temat nagłaśniany medialnie, to tysiące ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki nadal wyruszają w drogę, z różnych powodów, w nadziei na lepsze życie. Przedstawimy kilka szczególnych historii osobistych spotkań z uchodźcami, których świadectwa, kim stał się dla nich Jezus, na długo się pamięta. A także, w jaki sposób staramy się świadczyć o Zbawicielu naszym działaniem i słowami oraz czego doświadczyliśmy w czasie naszych wyjazdów.
Miejsce: kaplica katolicka

Tomasz Żółtko
Wiara a kultura
Co jest przedmiotem naszej wiary, naszego zaufania Bogu, a co wytworem kultury? Co w tym kontekście jest niezmienne (dogmatyczne, natchnione), a co jest owocem kulturowych i obyczajowych uwarunkowań, które ciągle ewoluują? Jak odróżnić jedno od drugiego w dobie postmodernizmu i zrodzonego przezeń powszechnego relatywizmu? Inaczej, gdzie powinniśmy być fundamentalni, a gdzie liberalni i tolerancyjni? I czy tzw. fundamentalizm i liberalizm są bardziej dogmatyczne, czy kulturowe? Jak się w tym wszystkim połapać, żeby móc postępować jednocześnie odpowiedzialnie i pięknie i być inspiracją dla innych do szukania i życia ze Zbawicielem?
Miejsce: OSP

Grzegorz Olek
Co to znaczy wierzyć?
Jeśli wiara może być dziecinna lub dojrzała, płytka lub głęboka, mała lub wielka, to w zasadzie czym ona jest? Czy wiara to stuprocentowa pewność i nie ma w niej miejsca na wątpliwości, czy też to wątpliwości, kryzysy i wyzwania życia wykuwają jej moc? Czy wiara ma do czynienia z myśleniem, uczuciem, działaniem czy jeszcze z czymś innym? Zapraszam w podróż po jej świecie.
Miejsce: korytarz SP parter

Urszula Broda
A gdyby im spojrzeć głęboko w oczy? Bezsilność i bezradność
Są bliźniaczo podobne i niezbyt lubiane. Jedni wolą ich unikać, drudzy im się poddają. O niekomfortowych emocjach w trudnym życiu i niespokojnym świecie w perspektywie duszpasterskiej i rozwojowej.
Miejsce: korytarz SP piętro

 

9 lipca, sobota
w godz. 14.00-15.00

Dariusz Pacan
Praca z ludźmi w traumie
Bycie zapomnianym to straszne uczucie, które często przeraża prześladowanych chrześcijan. Dlatego istotną częścią służby Open Doors jest odwiedzanie, wysłuchiwanie i wspieranie chrześcijan, którzy przechodzą przez traumę.
Miejsce: kaplica katolicka

Tomasz Żółtko
Pokora a samotność
Pokora jest bodaj najbardziej niedocenianą cnotą chrześcijańską i niestety od zarania naszych dziejów zbieramy tego fatalne owoce. Podłożem znakomitej większości (o ile nie wszystkich) konfliktów, poczynając od interpersonalnych, kończąc na globalnych, jest nasz chroniczny kłopot z „uznawaniem siebie nawzajem za wyższych i zacniejszych”. To „skażenie” często wiąże się z naszym lękiem przed samotnością, ponieważ bywa, że nam się wydaje, że postawa sługi może powodować „nic nie znaczenie” w oczach innych ludzi i w konsekwencji osamotnienie. Czy Jezus Chrystus, Pan panów i Król królów, był pokorny? Oczywiście, że tak! Ale czy w związku z tym był samotny? Co z tego wynika dla nas, w dobie epidemii i wojen? Tym bardziej, że śmierć jest wszak granicą, którą każdy człowiek musi przekroczyć sam…
Miejsce: OSP

Jerzy Sojka
Granica jedności
Jezus w tzw. arcykapłańskiej modlitwie prosił, by Jego uczniowie byli jedno. Wiarę w jeden Kościół powszechny wyznajemy w naszych wyznaniach wiary. Lektura Nowego Testamentu i analiza historii Kościoła pokazuje, że jedność była i jest dla chrześcijan wyzwaniem. Jak radzimy sobie z tą jednością? Czym ona jest? Co jest luterańskim znakiem rozpoznawczym w jej rozumieniu?
Miejsce: korytarz SP parter

Paweł Łukasz Nowakowski
W poszukiwaniu utraconej jedności, czyli Ja wobec Innego
Rok 2022 w Kościele luterańskim (po roku Tożsamości luterańskiej) został nazwany rokiem jedności, wyrażonym w haśle: „Jedno ciało – Duch Święty tworzy jedność”. Jest rzeczą oczywistą, że zdrowo myślący człowiek, obywatel, członek wspólnoty kościelnej, rodziny, małej społeczności pragnie jedności, co oznacza w praktyce życie w pokoju, tym wewnętrznym i tym zewnętrznym. By te wzniosłe hasła nabrały realności, trzeba nieustannie pytać czym jest jedność. By obchody i debaty w różnych gremiach nie stały się „pochwałą niemożliwości”, trzeba (ufając w moc Ducha) jasno spojrzeć na samych siebie. Trudno myśleć o jedności w ojczyźnie, w Europie, w świecie, będąc człowiekiem niepojednanym w różnych wymiarach i aspektach bycia.
Miejsce: korytarz SP piętro

 

9 lipca, sobota
w godz. 15.30-16.30

Kazimierz Barczuk
Jak żyć w trudnych czasach?
Spojrzenie z perspektywy dwóch fragmentów. Pierwszego Listu do Koryntian 10,11: „A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów” i Księgi Micheasza 6,8: „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.
Miejsce: kaplica katolicka

Grzegorz Giemza
Jedność między wyznaniami
Interpretacja Biblii, nabożeństwa, spotkania, sposób życia, zaangażowanie społeczne… Bardzo łatwo znaleźć różnice, które występują w wymienionych obszarach (i w wielu innych) między wyznaniami chrześcijańskimi. Ale czy jest coś, co nas łączy bez względu na przynależność konfesyjną? Jeśli tak, to jak to wygląda w codziennej praktyce życia?
Miejsce: OSP

Jerzy Głowiński
Prorok Jeremiasz o nowym przymierzu
Jakie są różnice pomiędzy nowymi i starymi czasami, nowym i starym przymierzem? Gdy stare przemija wszystko staje się nowe, również relacja pomiędzy Izraelem a Bogiem, pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Jak słowa Jeremiasza wpływają na nasze duchowe życie? Czy jesteśmy gotowi do tak radykalnej przemiany jak przemiana starego przymierza w nowe?
Miejsce: korytarz SP parter

Barbara Szczuka
O głodzie fizycznym, duchowym i emocjonalnym
Jakie potrzeby w naszym życiu wymagają zaspokojenia? Czy można być głodnym, mając pełny brzuch? Czy stan nienasycenia jest błogosławieństwem? Czy należy pielęgnować głód? Czy w ogóle w Biblii jest mowa o „zaspokajaniu pragnień”?
Miejsce: korytarz SP piętro

 

10 lipca niedziela
w godz. 14.00-15.00

Jerzy Sojka i Rafał Tarnogórski
Jak sobie radzić z kryzysem uchodźczym?
Co moje chrześcijaństwo znaczy wobec wyzwań migracji? Jak teologia i chrześcijańskie myślenie mogą pomóc w szukaniu odpowiedzi na pytania dotyczące migracji? Czy prawo jest uniwersalnym remedium na wszystkie kryzysy? Czy jeżeli coś jest przez nie dozwolone oznacza, że jest słuszne i właściwe? Czy bycie „dobrym chrześcijaninem” to bycie „dobrym obywatelem”? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w rozmowie z teologiem i prawnikiem.
Miejsce: kaplica katolicka

Alina Lorek
Stres i jego konsekwencje
Stres może pomóc uratować nam życie, zmobilizować do dobrych i ważnych decyzji, może też przyczynić się do pogorszenia naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Jaka jest fizjologia stresu i jakie są skutki jego doświadczania? Co to jest trauma? Jak możemy wspierać siebie i bliskich w naszych zmaganiach, by ograniczać negatywne skutki stresu?
Miejsce: OSP

Jerzy Głowiński
Prorok Izajasz o nadchodzącym zbawieniu
Mury Syjonu i droga do Jerozolimy jako symbole ratunku dla Izraela i dla wszystkich narodów Ziemi. Nadchodzą czasy miłosierdzia i miłości Bożej dla wszystkich, a Bóg otrze każdą łzę i pocieszy cierpiących. Czy jesteśmy jak strażnicy murów, aby zwiastować zbawienie Pana, aby zaprowadzić wszystkie narody do bram Jeruzalem?
Miejsce: korytarz SP parter

10 lipca, niedziela
w godz. 15.30-16.30

Kazimierz Barczuk
Gdzie szukać nadziei w trudnych czasach?
O łasce Bożej, która się nie wyczerpała, o Bożym miłosierdziu, które nie ustaje i o wielkiej Bożej wierności, kierując się słowami z Trenów Jeremiasza 3,21: „To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja”.
Miejsce: kaplica katolicka

Piotr Lorek
Jak pozyskiwać środki finansowe na służbę? Sztuka fundraisingu apostoła Pawła
Służba wymaga wsparcia, a zdobywanie zasobów to nie lada wyzwanie. Paweł miał na to swoje sposoby. Tworzył okazje i wykorzystywał sytuacje. Jego listy ukazują przemyślane działania, dzięki którym mógł zwiastować ewangelię w Cesarstwie Rzymskim.
Miejsce: OSP

Pavlo Shvarts
Służba w czasach kryzysu wojennego
O strachach, poczuciu winy, ograniczeniach, stratach. O Bogu i nadziei potrzebnej do życia. O służbie, własnych granicach, odpowiedzialności za własne życie i pomocy, która może szkodzić.
Miejsce: korytarz SP parter

Adrian Kotas
Żyć i odpoczywać
Nauka, praca, dom, obowiązki plus ciągła bieganina wokół tych spraw często skutkują brakiem odpoczynku. Dlaczego pośpiech w życiu, a tym samym brak odpowiedniego relaksu prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a z kolei odpoczynek mylony jest z lenistwem? Dlaczego należy odpoczywać i jak to robić bez poczucia zmarnowanego czasu?
Miejsc: korytarz SP piętro