Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 7-10.07.2022

Wolontariat TED 2022

Jeśli masz już konto, zaloguj się tu

Dane Osobowe

Adres

Osoba kontaktowa w przypadku zdarzenia losowego

Informacje o moim pobycie w Dzięgielowie

Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie na własnych karimatach/materacach i we własnych śpiworach w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. Miejsce nie dotyczy służb nagłośnienia i technicznej.

Posiłki

śniadanie obiad kolacja bez posiłków
niedziela 03.07
poniedziałek 04.07
wtorek 05.07
środa 06.07
czwartek 07.07
śniadanie obiad kolacja bez posiłków
czwartek 07.07
piątek 08.07
sobota 09.07
niedziela 10.07
śniadanie obiad kolacja bez posiłków
poniedziałek 11.07
wtorek 12.07
środa 13.07
czwartek 14.07

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO

Upoważniam CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów do przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu oraz udostępniania wizerunku dla celów promocji i informacji działań CME. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dla niepełnoletniego wolontariusza

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dla wolontariusza w wieku 16-18 lat

Oświadczenie pełnoletniego wolontariusza

UWAGA: Wydrukowane i podpisane zgody oraz oświadczenia, należy przywieźć ze sobą do Dzięgielowa i oddać przy rejestracji. Dziękujemy.

Regulamin wolontariatu

Zapoznaj się z regulaminem wolontariatu i zaakceptuj go.