Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Wolontariat TED 2020

Jeśli masz już konto, zaloguj się tu

Dane Osobowe

Adres

Osoba kontaktowa w przypadku zdarzenia losowego

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgodny rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania tutaj).

Informacje o moim pobycie w Dzięgielowie

Posiłki

śniadanie obiad kolacja bez posiłków
niedziela 28.06
poniedziałek 29.06
wtorek 30.06
środa 1.07
czwartek 2.07
piątek 3.07
sobota 4.07
śniadanie obiad kolacja bez posiłków
sobota 4.07
niedziela 5.07
poniedziałek 6.07
wtorek 7.07
środa 8.07
czwartek 9.07
piątek 10.07
sobota 11.07
niedziela 12.07
śniadanie obiad kolacja bez posiłków
niedziela 12.07
poniedziałek 13.07
wtorek 14.07
środa 15.07
czwartek 16.07

Jak możesz nam pomóc?

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO

Upoważniam CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów do przetwarzania moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu oraz udostępniania wizerunku dla celów promocji i informacji działań CME.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1