Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2019

Jeśli masz już konto, zaloguj się tu

Dane Osobowe

Adres

osoby do 16 r.ż. mogą być uczestnikami TE tylko z pełnoletnim opiekunem
Dane osobowe pełnoletniego opiekuna
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgodny rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania tutaj).
śniadanie obiad kolacja bez posiłków
sobota 29.06
niedziela 30.06
poniedziałek 01.07
wtorek 02.07
środa 03.07
czwartek 04.07
piątek 05.07
sobota 06.07
niedziela 07.07

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO

Upoważniam CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów do przetwarzania moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu oraz udostępniania wizerunku dla celów promocji i informacji działań CME.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1