Tydzień Ewangelizacyjny 2019

29 czerwca – 7 lipca, Dzięgielów

Regulamin i zgody

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania tutaj).

Przeczytaj regulamin wolontariatu.