O ProChrist

ProChrist to wspólne głoszenie ewangelii przez Kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych tradycji. To wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe.

Program wieczorów

Czwartek 28.03
Zwiastowanie: Leszek Mocha i Tomasz Pieczko
Oprawa muzyczna: Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective  & Joanna Smajdor
Teatr Eden: Grzechy języka
Świadectwo Marty

Piątek 29.03
Zwiastowanie: Leszek Czyż i Ryszard Nowak
Oprawa muzyczna: Gabi Gąsior & Holy Noiz
Teatr Eden: Bliźnięta
Świadectwo Zbigniewa

Sobota 30.03
Zwiastowanie: Piotr Gąsiorowski i Piotr Lorek
Oprawa muzyczna: Zespół CME
Taniec z flagami: Kinga Strządała
Świadectwo Ani

ProChrist to dobra okazja do zastanowienia się nad wiarą w Boga i stawiania pytań o życie i jego sens, a także przestrzeń odkrywania tego, co niewiarygodne! To także szansa, żeby zaprosić do relacji z Jezusem Chrystusem, Słowem Bożym i z wierzącymi.

W Polsce stało się znane przez kampanię ewangelizacyjną organizowaną w Niemczech, która od 1993 roku była transmitowana drogą satelitarną do ponad tysiąca miejscowości w 14 krajach Europy w tłumaczeniu na 16 języków, w tym także do naszego kraju. W roku 2008 po raz pierwszy ProChrist transmitowane była bezpośrednio z Polski z katowickiego Spodka.

Jako Centrum Misji i Ewangelizacji jesteśmy oficjalnym przedstawicielem ProChrist w Polsce.
Zapraszamy do współpracy.