Tomasz Pieczko

Tomasz Pieczko

Tomasz Pieczko

Kościół Ewangelicko-Reformowany

Od 5 lat ksiądz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wcześniej duchowny Reformowanego Kościoła Francji i Zjednoczonego Kościoła Belgii w zborach języka francuskiego. Od kilkunastu lat jest koautorem i współwydawcą pisma „Augustinus”, które proponuje biblijne nauczanie dotyczące chrześcijańskiej doktryny wiary oraz porusza kwestie natury etycznej i społecznej. Proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Zelowie. Z radością pracuje z dziećmi, ceni bardzo metody wychowawcze proponowane przez skauting chrześcijański. Czuje się niezmiennie zafascynowany miłością Bożą, którą dostrzega zarówno wokół siebie, jak i we własnym życiu.

Tomasz Pieczko – zaproszenie

Tomasz Pieczko – Niewiarygodne?