Leszek Mocha

Leszek Mocha

Leszek Mocha

Kościół Zielonoświątkowy

Od 1987 roku pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Oaza” w Jastrzębiu Zdroju, wieloletni dyrektor Misji Krajowej, a także członek Naczelnej Rady Kościoła. Absolwent The International Biblie Training Institute w Burgess Hill w Anglii. Często usługuje na ewangelizacjach na wielu kontynentach. Wykładowca Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Od siedmiu lat zaangażowany misyjnie w Indiach. W wolnych chwilach słucha muzyki, czyta, pasjonuje się sportem, lubi dobry film. Mottem jego życia jest wiersz z Listu do Efezjan 3,20: „On swą potężną, działającą w nas mocą, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, co Go prosimy lub co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić”.

Leszek Mocha – zaproszenie

Leszek Mocha – Niewiarygodne?