Książka, pod redakcją naukową Karola Karskiego, to kolejna pozycja przygotowana przez Wydawnictwo Warto.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie to wybór dokumentów z lat 1973–2012 związanych z Konkordią leuenberską, które zostały zebrane i przygotowane przez profesora Karola Karskiego, znakomitego znawcę dialogu doktrynalnego i ekumenistę.

Są to znane w całej Europie opracowania powstałe w środowisku Wspólnoty Kościołów Ewangelickich Europy, czyli WKKE. We wstępie do niej ewangeliccy biskupi w Polsce napisali: „Za ekumenicznym modelem jedności, który przedstawiony jest w tych dokumentach, kryje się nie tylko wspólnota między Kościołami różnych wyznań ewangelickich, ale także dialog. Jako Kościoły stanowimy jedność w pojednanej różnorodności, akceptujemy się wzajemnie, a także szanujemy i dbamy o swoją indywidualność. Ewangelia jest tym, co nas łączy, pozwala nam iść razem, a przede wszystkim żyć w perspektywie wieczności”. To w odpowiedni sposób potwierdza celowość jej wydania i przedstawienia szerszemu odbiorcy.

Publikacja liczy 496 stron i składa się z 17 rozdziałów – dokumentów prezentowanych wg chronologii ich powstawania oraz z teksów uzupełniających i poszerzających wiedzę na temat Konkordii. Znajdziemy w niej m.in. teksty dotyczące doktryny i praktyki Chrztu oraz Wieczerzy Pańskiej, a także urzędu i ordynacji, wkładu reformacyjnego do dialogu ekumenicznego na temat jedności Kościoła czy ewangelizowania.

Recenzentami książki są: ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła i bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT.


Nasi partnerzy