Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza do składania ofert na stanowisko SOCJOTERAPEUTA zgodnie ze szczegółami zawartymi w zapytaniu ofertowym ZAPYTANIE.

Załączniki do zapytania ofertowego:
ZAL 1
ZAL 2
ZAL 3
ZAL 4

Publikacja ogłoszenia: 10.04.2017

W dniu 20.04.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na stanowisko SOCJOTERAPEUTA.
W odpowiedzi na to zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 


Nasi partnerzy