Szkolenie z zakresu pracy z dziećmi:
szkółki i inne metody pracy

Współcześni mali ludzie czyli dzieci są dużym wyzwaniem dla nas, dużych. W jaki sposób szukać dróg dotarcia do nich z chrześcijańskim przesłaniem? Czym można ich zainteresować? Jak rozmawiać z nimi o Bogu? Jak dostrzegać ich potrzeby?

Tych, którzy chcą doskonalić się w służbie dla dzieci i poszukać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na Szkolenie z zakresu pracy z dziećmi.

Szkolenie przygotowuje pracowników, nauczycieli i wolontariuszy do prowadzenia programów na szkółkach niedzielnych, spotkaniach ewangelizacyjnych, półkoloniach i obozach chrześcijańskich. Adresowane jest do osób, które ukończyły 15 lat i chcą w przyjazny i komunikatywny sposób przybliżać prawdy biblijne najmłodszym.

  1. dzień szkolenia w Dzięgielowie, 25.07.2017

       2. dzień szkolenia w Dzięgielowie, 26.07.2017

3. dzień szkolenia w Dzięgielowie, 27.07.2017

Dodatkowe informacje

Terminy i części szkolenia

Część 1: czterodniowa w wakacje letnie
25—28 lipca 2017 roku
Dzięgielów

8 wykładów
3 warsztaty
końcowe przygotowanie pokazowej szkółki – praca grupowa

Część 2: w ferie zimowe
26—28 stycznia 2018 roku
Dzięgielów

2 wykłady
1 warsztat
seminarium dotyczące rozwoju własnego – praca z tekstem biblijnym, modlitwa i in.

Filary szkolenia

1. Pomysłowe nauczanie

szkółka niedzielna – nabożeństwo dla dzieci
lekcja biblijna
śpiew i werset biblijny
gry i zabawy

2. Atrakcyjny nauczyciel

Mistrz
integralność życia
wzrost duchowy

3. Dziecięca modlitwa

biblijne podstawy ewangelizacji dzieci
studium psychologiczne dziecka
rozwój duchowy dziecka

4. Zajęcia pokazowe

Po ukończeniu dwóch części szkolenia, uczestnik, aby otrzymać certyfikat ukończenia musi dodatkowo odbyć praktykę i wziąć udział jako pomocnik w obozie dla dzieci lub na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie lub w Mrągowie, gdzie pod okiem osoby prowadzącej, będzie samodzielnie prowadził zajęcia dla dzieci.

Prowadzący

Prowadzący szkolenie:
Praktycy z wykształceniem teologicznym i pedagogicznym, na co dzień pracujący z różnymi grupami w Kościele.

 

Elżbieta Byrtek — magister teologii ewangelickiej, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury  na Wydziale Pedagogicznym ChAT w Warszawie; absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w ChAT.

Ks. dr Grzegorz Giemza — duchowny ewangelicki, dyrektor CME.

Paweł Gumpert — diakon w parafii ewangelickiej w Łasku, z-ca dyrektora ds. ewangelizacji w CME.

Jolanta Janik — magister teologii ewangelickiej, animatorka pracy z dziećmi w CME.

Anna Olek — pedagog edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagog religii. Wieloletnia wolontariuszka CME w pracy z dziećmi. Świeżo upieczona mama.

Ks. Grzegorz Olek — duchowny ewangelicki, pasjonat biblistyki Nowego Testamentu i języka greckiego, w wolnych chwilach lubi czytać, wypić dobrą kawę i dyskutować o wszystkim.

Danuta Ostruszka — magister teologii ewangelickiej, animatorka pracy z dziećmi w CME

Gabriela Piecha — pracownik Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość, Edukacja, Dojrzałość”. Mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.

 

 

 

Koszt i kontakt

Koszt szkolenia:

  • z noclegiem i pełnym wyżywieniem – 150 zł od osoby
    (tj. 3 noclegi, 3 śniadania, 4 obiady i 3 kolacje)
  • bez noclegu a z wyżywieniem 105 zł od osoby
  • bez noclegu i bez wyżywienia 30 zł od osoby

Kontakt:
Jolanta Janik
animatorka
jolanta.janik@cme.org.pl
+48 797 579 775

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia - lipiec 2017

Wtorek 25.07.2017
11.00 – 12.30 przyjazd i zakwaterowanie
12.30 obiad
13.00 powitanie, rozpoczęcie, zapoznanie się
informacje organizacyjne, program, regulamin
o nas – ogólne informacje o szkoleniu
dlaczego tu jesteśmy – motywacja – Jolanta Janik
14.30 przerwa na kawę
15.00 – 16.30 “Biblia a nauczanie dzieci” -ks. Grzegorz Olek
17.00 18.30 “Jak czytać Biblię, żeby zrozumieć jej przesłanie i przekazać je innym”
– ks. Grzegorz Olek
19.00 kolacja
19.30 Grzegorz Giemza – cechy dobrego szkółkowca
21.30 wieczorna modlitwa – Jolanta Janik

Środa 26.07.2017
8.00 modlitwa poranna Paweł Gumpert
8.30 śniadanie
9.30 – 11.00 Psychologia rozwojowa dzieci – Elżbieta Byrtek
11.15 – 12.30 Psychologia rozwojowa dzieci – Elżbieta Byrtek
12.30 obiad
14.00 Gry i zabawy w nauczaniu religijnym – Elżbieta Byrtek
15.30 przerwa
17.00 warsztaty muzyczne “Mali o Wielkim Śpiewają” Gabriela Piecha
20.00 kolacja – ognisko – modlitwa – Jolanta Janik

Czwartek 27.07.2017
8.00 modlitwa poranna – Paweł Gumpert
8.30 śniadanie
9. 30 – 10.30 szkółka pokazowa – Jolanta Janik i Danuta Ostruszka
10.30 – 11.30 praca nad tematem i planem szkółek – Danuta Ostruszka
11.30 – 12.30 podział na grupy, rozdanie tematów i omówienie pracy samodzielnej
12.30 obiad
14.00 praca samodzielna – przygotowanie lekcji biblijnej, nauka wersetu, śpiew
15.30 prace w grupach nad przygotowaniem szkółek
18.30 kolacja
19.00 Impuls – Figury Biblijne – Anna Olek
20.30 modlitwa wieczorna Jolanta Janik

Piątek 28.07.2017
8.00 modlitwa poranna – Paweł Gumpert
8.30 śniadanie
9.30 prezentacje przygotowanych w grupach szkółek – recenzje Danuta Ostruszka, Jolanta Janik
12.30 obiad
13.00 podsumowanie, wręczenie zaświadczeń i zakończenie szkolenia.

Zapraszamy na drugi etap szkolenia, który odbędzie się
27 stycznia 2018 w Dzięgielowie!

Pobierz plakat

Szkolenie z zakresu pracy z dziećmi JPG

Szkolenie z zakresu pracy z dziećmi PDF

Karta kwalifikacyjna

Nasi partnerzy