Zapraszamy na Kurs Duszpasterski 
w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej
Dzięgielów 2021/2022 
Poziom podstawowy i zaawansowany
(uczestnicy obu poziomów pracują razem w tej samej grupie)

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 30 PAŹDZIERNIKA

DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy duszpasterskiej, poradniczej i/lub pomocowej lub którzy chcą przygotować się do takiej służby/pracy wśród ludzi. Zapraszamy zwłaszcza osoby pracujące zawodowo lub na zasadzie wolontariatu w Kościołach i różnych środowiskach chrześcijańskich, tj.:

 • duchownych
 • pracowników świeckich i wolontariuszy parafii i Kościołów
 • liderów i członków grup młodzieżowych, grup wzrostu, grup odwiedzinowych i in.
 • pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, świetlic środowiskowych
 • nauczycieli, katechetów
 • pracowników służby zdrowia
 • studentów kierunków pomocowych oraz pedagogicznych
 • wszystkie osoby zainteresowane swoim rozwojem z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego

BIORĄC UDZIAŁ W KURSIE ROZWINIESZ:

 • zdolność refleksji nad sytuacjami, które są Twoim udziałem w pracy, w służbie i/lub codziennym życiu
 • umiejętności interpersonalne w zakresie:
  – aktywnego słuchania
  – rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb
  – rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  – nawiązywania zdrowych relacji z drugą osobą
  – porozumienia się bez przemocy
  – reagowania w sytuacjach konfliktowych,
 • świadomość samego siebie jako narzędzia w służbie i/lub pracy z drugim człowiekiem, z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego

NA KURSIE PRACUJEMY:

W grupie
Od 7 do 8 osób. Na początku zawieramy ze sobą umowę co do zasad funkcjonowania grupy tak, by każdy mógł się w niej czuć bezpiecznie. Poznajemy się, otwieramy się na siebie nawzajem, dzielimy się tym, co przeżywamy. Uczymy się w  atmosferze zaufania i  akceptacji, podejmując ryzyko otwartości, bez obawy przed oceną.

Podczas sesji
Czas ujmujemy w półtoragodzinne sesje. Gdy TY masz swoją sesję, decydujesz, nad czym pracujesz. To pozwala na uwzględnienie Twoich indywidualnych potrzeb w procesie grupowym. Każdy temat jest dobry, byleby był ważny dla Ciebie i… dla grupy, która Ci towarzyszy.

Przez refleksję i…
Uczymy się poprzez refleksję nad przedstawionym materiałem. Tym materiałem będą zapisy rozmów duszpasterskich lub innych – dla Ciebie ważnych. Będzie również okazja zmierzyć się ze swoją historią, czyli biografią. Będzie też czas na przemyślenie, czym dla Ciebie jest duszpasterstwo i/lub wiara w Boga, czyli Credo. A na koniec przyjrzysz się swojemu procesowi nauki na Kursie, czyli procesowi zmian.

… doświadczenie
Nauka przez doświadczenie to jedna z najskuteczniejszych metod uczenia się przez dorosłych, ponieważ każde doświadczenie nas zmienia. Uczymy się przez doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach w grupie oraz w sytuacjach symulowanych, w których rozwijamy i/lub utrwalamy umiejętności przez praktyczny trening.

JAK ZORGANIZOWANY JEST KURS?

 • w Dzięgielowie k. Cieszyna – w Centrum Misji i Ewangelizacji (ul. Misyjna 8)
 • 9 dwudniowych zjazdów: sobota (w godz.13.00 – 19.30) i niedziela (w godz. 9.00 – 18.00)
 • zjazdy odbywać się będą średnio 1 raz w miesiącu
 • pierwszy zjazd: 16-17 października lub 13-14 listopada 2021, zakończenie w czerwcu 2022
 • 144 jednostek (po 45 min.) pracy w grupie (7-8 osób) oraz 60 jednostek pracy własnej

PROWADZĄCA
Urszula Broda – nauczyciel akademicki, duszpasterz, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor TPiPP, coach.

KOSZT
2 600 zł

PYTAJ!

ZADECYDUJ – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Mamy tylko 8 miejsc, a na zgłoszenia czekamy do 15 września 2021 r.:

W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, nr telefonu oraz załącz dwa dokumenty;

 • Twój list motywacyjny
 • Twoją biografię (2 strony A4) z uwzględnieniem tych wydarzeń, które miały największe znaczenie w Twoim życiu.

Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z prowadzącą kurs,  by porozmawiać o swoich oczekiwaniach, potrzebach, celach.

Osoby zaakceptowane do uczestnictwa w Kursie proszone będą o wpłatę wpisowego w wysokości 600 zł na konto CME:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn
81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
tytułem: KD Dzięgielów 2021-2022 – wpisowe
Pozostałe 2000 zł wnoszone jest jednorazowo przed pierwszym zjazdem.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia kosztów Kursu na raty (w tym celu prosimy o kontakt z organizatorem).

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce www

 

Dodatkowe informacje

Grafik godzinowy

Sobota

9.00- 9.45 –  rozpoczęcie

10.00 – 11.30 – sesja 1

12.00 – 13.30 – sesja 2

13.30 – 14.30 – przerwa obiadowa

14.30 – 16.00 – sesja 3

16.30 – 18.00 – sesja 4

Niedziela

9.00 – 10.30 – sesja 5

11.00 – 12.30 – sesja 6

12.30-13.30 – przerwa obiadowa

13.30- 15.00 – sesja 7

15.15- 16.00 – podsumowanie

 

Terminy zjazdów 2021/2022

13-14 listopada

18-19 grudnia

8-9 stycznia

12-13 lutego

12-13 marca

2-3 kwietnia

7-8 maja

4-5 czerwca

18-19 czerwca

 


Nasi partnerzy