1.5

Prośba o światło

Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat  /Ewangelia Jana 1,9/

Boże, wypowiedziałeś słowo i stała się światłość.

Posłałeś nam Jezusa, by przezwyciężał ciemność.

Otwórz nad nami niebo, jak kiedyś nad Betlejem.

Rozjaśnij nasz wzrok blaskiem zmartwychwstania.

Pomóż nam dostrzec dobre, właściwe rozwiązania.

Daj mądrość, siłę, odwagę do wprowadzania ich w życie.

I przyjmij chwałę i cześć z naszych wdzięcznych serc.

Aż wypełni się Twoja wspaniała obietnica:

Światłością w dzień nie będzie ci już słońce,

a blask księżyca nie będzie ci już świecił,

lecz Pan będzie twoją wieczną światłością

A twój Bóg twoją chlubą. /Księga Izajasza 60,19/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy