1.5

Zachęcamy do finansowego wspierania działań pomocowych dla Ukraińców i Ukrainek, poprzez wpłaty na wspólne konto w Kościele, a także do modlitwy.

Wpłaty na konto Diakonii

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Ukraina”

Zbiórka potrwa do 30 kwietnia br.

Modlitwa o pomoc

Boże, w tych dniach wołamy słowami Dawida:
Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi,
Walcz z tymi, którzy walczą ze mną!
Chwyć tarczę i puklerz, i powstań mi na pomoc!
Niech okryją się wstydem i hańbą
Ci, którzy nastają na życie moje!
Niech cofną się i zawstydzą
Ci, którzy myślą o zgubie mojej!
Niech będą jak plewa na wietrze
I Anioł Pański niech ich rozproszy!
Nie mówią bowiem o pokoju,
Lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa.
Niech zarumienią się ze wstydu wszyscy,
Którzy cieszą się z nieszczęścia mego!
Niech radują się i weselą
Ci, którzy pragną uniewinnienia mojego!
Niechaj mówią nieustannie:
Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego!
Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją,
Przez cały dzień głosił chwałę twoją.
Psalm 35, w. 1, 2, 4, 5, 20, 26, 27 i 28

Dla Śląska

Na Śląsku został uruchomiony specjalny dwujęzyczny serwis www.slaskiedlaukrainy.pl koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który może być pomocny w niesieniu skutecznej pomocy przez osoby prywatne. To prosta baza lokalowa przygotowana z myślą o mieszkańcach Śląska, którzy chcą pomóc, a nie zawsze wiedzą od czego zacząć.

Nasi partnerzy