A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena…
Ewangelia Jana 19,25

W czasie porannych sesji wykładowych przyglądaliśmy się postaciom Marii, matki Jezusa i Marii Magdaleny, które stały pod krzyżem, gdy konał. W czasie popołudniowego spotkania ewangelizacyjnego zadawaliśmy sobie pytanie, czy Jezus musiał umrzeć, czy to było konieczne? Mówiliśmy o śmierci, która jest dla nas ratunkiem i o Bogu, który oddaje życie. Stanęliśmy pod krzyżem. To ważna chwila refleksji, czas upamiętania, modlitwy.

Przed nami studium tak niezwykłych biblijnych postaci jak Paweł, Filemon, Onezym i pytanie o życie przed… śmiercią. Jeśli mamy nadzieję na wieczność, to jak traktować to, co się dzieje teraz? Wiele ważnych pytań będziemy sobie stawiać codziennie, aż do końca Tygodnia Ewangelizacyjnego. Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w Biblii, w czasie wykładów, seminariów, ewangelizacji, koncertów z przesłaniem, ale także w książkach, które możemy znaleźć w księgarni TE. Są wśród nich nowości, warto poszukać tytułów, które pobudzą nas do myślenia i może pomogą nam znaleźć odpowiedź na nasze osobiste pytania, wahania, dylematy?

Myślmy też o innych: naszych krewnych, przyjaciołach, znajomych, tych, których zaprosiliśmy do Dzięgielowa, lub których jeszcze zaprosimy. Módlmy się o to, by zarówno na nasze pytania, jak i pytania otaczających nas ludzi, odpowiadał sam Bóg, dawca i Pan naszego życia, nasz Zbawiciel.

Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
List do Rzymian 8,14

Nasi partnerzy