1.5

Trudny temat sprawiedliwości

Niedziela Judica – Bądź sędzią moim, Boże /Ps 43,1/.

Dramatyczne wołanie psalmisty jest nam bliskie.

Z jednej strony chcemy wołać wraz z nim: Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, z drugiej – zdajemy sobie sprawę, że też bywamy nieprawi.

Czujemy przez skórę każdy fałsz, każdą niesprawiedliwość, a w swoim sumieniu, gdzieś w środku, cierpimy z powodu własnych wad, błędów, grzechów.

Kto może sprawiedliwie rozsądzić wszystkie sprawy? Tylko Bóg.

Właściwie On już dokonał osądu, potępił winy nas wszystkich.

Jest dla nas jeden ratunek. Jezus wziął nasze winy na krzyż i zamiast nas umarł, płacąc za nie karę. To nasz Zbawiciel. Dzięki niemu możemy być usprawiedliwieni.

Możemy wtórować psalmiście:

Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim /Ps 43,5/.

 

Nasi partnerzy