1.5

Deszcz jak Duch

Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi, aby zesłać deszcz na ziemię…?  /Hi 38,25-26/.

Jedno z wielu pytań, które Bóg zadał Hiobowi, warto przypominać sobie wiosną.

Maj, to miesiąc, w którym im więcej deszczu, tym lepiej! Niech będzie w maju jak w gaju!

Podziwiając z zachwytem coraz bujniejszą zieleń, nie zapominajmy o Stwórcy, o jego nieustającym, życiodajnym działaniu. A także o naszej od niego zależności.

To powinno uczyć nas zarówno pokory jak i wdzięczności.

W przejmującej rozmowie Boga z Hiobem padło pytanie: Kto założył kamień węgielny ziemi, gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? /Hi 38,6-7/.

Chrystus jest kamieniem węgielnym stworzenia, zbawienia, Kościoła, wszystkiego!

W maju będziemy wspominać, że w 40. dniu po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba, a 10 dni później, zgodnie z zapowiedzią, posłał nam Ducha Świętego.

Maj to miesiąc pełen Chrystusa!

Podobnie jak deszcz, który spada z nieba, ożywia przyrodę, tak Duch Chrystusowy ożywia nasze serca, rodzi w nas nową nadzieję, wiarę, miłość.

Wysławiajmy Pana, bowiem jest dobry! Bowiem jego łaska trwa na wieki! /Ps 107,1/

Módlmy się stale! Prośmy o Boże działanie w nas i poprzez nas. Dziękujmy, że Stwórca i Zbawca rodzi nowe życie w nas i wokół nas.

Niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Alleluja  /Ps 150,6/.

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

 

 

Nasi partnerzy