1.5

Modlitwa na przełomie roku

Drogi Boże, dziękujemy, że czuwasz nad światem, który stworzyłeś i który kochasz. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela.

Dziękujemy, że dzięki Niemu możemy mieć pokój z Tobą, z sobą i z bliźnimi.

Dziękujemy, że prowadzisz nas krok po kroku, rok po roku, jako Pan historii i Pan naszego życia. Prosimy, bądź z nami i prowadź nas przez wszystkie nadchodzące dnie, tak jak byłeś z nami do teraz.

Dziękujemy za dar wiary, dar zbawienia, za bezpieczeństwo, które mamy, gdy Tobie ufamy i pozwalamy, byś nas kształtował, przemieniał, uczył miłości i dobra.

Boże, jako jedyny znasz całą przyszłość, Tobie więc powierzamy nadchodzący rok. Kieruj nami i uzdalniaj nas do działania na rzecz budowania Twojego Królestwa.

Bądź wola Twoja. Amen.

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (…) A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany /Rzym 5,1-5/.

 

Nasi partnerzy