1.5

Bądź sędzią moim, Boże /Psalm 43,1/

Niedziela Judica swoją nazwę wzięła od słów anonimowego psalmisty. Jego modlitwa może nas inspirować w tym

roku w sposób szczególny.

Bądź sędzią moim… bo moje życie musi ulec zmianie.

Niech jest w nim mnie mniej a ciebie więcej, Boże.

Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą /Ps 43,3/.

Pomóż mi się wyciszyć i zbliżyć do ciebie, zbliż się do mnie.

Proszę, ogarniaj mnie swoją łaską, zmieniaj swoim Duchem.

Wtedy przystąpię (…) do Boga wesela i radości mojej,

i będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój!  /Ps 43,4/.

A gdy nie znajdę cytry, wskaż mi inny instrument, sposób,

żebym mógł cię wielbić jak umiem i jak Ty tego pragniesz.

Czemu rozpaczasz, duszo moja i czemu drżysz we mnie?

Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę:

On jest zbawieniem moim i Bogiem moim /Ps 43,5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy