1.5

Trzy po trzy

Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym /Ef 1,13/.

Trzecia Osoba Boża jest wśród nas. Bóg Ojciec wszystko zaplanował, Chrystus plan Ojca wypełnił, a Duch Święty działa w naszych sercach, żebyśmy pojęli, że chodzi o nasze zbawienie i wieczne życie!

Działajmy i my we troje. Zaprośmy przyjaciela, przyjaciółkę. Albo siostrę i brata. Albo mamę i dziadka. I módlmy się wspólnie. Bo tam, gdzie dwóch, lub trzech spotyka się w imię Jezusa, Bóg działa w szczególny sposób.

Uzgodnijmy trzy prośby. Na przykład, żeby:

Bóg zmiłował się nad światem (nie chodzi tu tylko o pandemię);

Chrystus był w centrum kolejnego Tygodnia Ewangelizacyjnego;

Duch Święty zmieniał nas co dnia, ucząc prawdy, miłości i dobra.

Trzy po trzy, ale na całkiem poważnie.

Trójjedyny Bóg jest Absolutem. Boże Osoby złączone są miłością która nigdy nie ustaje.

My w trójkę będziemy silniejsi niż w pojedynkę. I też może rozwijać się w nas miłość.

A trzy tematy możemy uzgadniać na nowo każdego dnia.

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg… /Ef 2,10/.

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

 

Nasi partnerzy