1.5

O czym dziś zaśpiewasz?

Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego /5 Mż 32,3/.

Pieśń zwaną „łabędzim śpiewem Mojżesza” rozpoczyna wezwanie do wielbienia Boga i podziwiania Jego dzieła.

Końcowe karty Pięcioksięgu zawierają niezwykłe opisy: Mojżesz śpiewa, ogląda Ziemię Obiecaną z daleka, błogosławi plemiona izraelskie, w końcu odchodzi w pokoju, z poczuciem spełnionej misji. Zachowuje jasność spojrzenia, mimo że ma 120 lat, jego odejściu nie towarzyszy nikt z ludzi, chowa go sam Bóg.

Dziś do wielbienia Boga zachęcają nas rozkwiecone łąki, poranne trele ptaków, ciepłe promienie słońca, majowe deszcze i burze, i… niezliczone cuda flory i fauny, skojarzone z najpiękniejszymi melodiami, krążące w mediach społecznościowych.

Niedziele Cantate i Rogate wzywają nas do śpiewu i modlitwy! Trwa radosny czas wielkanocny!

To nic, że musimy ograniczać spotkania, izolować się, nosić maseczki…

Możemy tworzyć chór wielbiący Boga, „pozostając w pokoju” (to zdecydowanie lepsze hasło, niż „zostań w domu” -:).

Zostań w pokoju. Twoim pokojem jest Chrystus. On, jak Jahwe, jest skałą. Apostoł nie waha się napisać, że to z Niego wytrysła dla Izraela woda na pustyni.

Mojżesz śpiewa o Bogu i wędrówce Jego ludu: Karmił go miodem ze skały, i oliwą z opoki krzemiennej, śmietanką krowią i mlekiem owczym, wraz z tłuszczem jagniąt…

Zapewnia: Strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go /5 Mż 32,10-12/.

O czym śpiewasz dzisiaj? Dostrzeż wartość i unikalność przyrody, usłysz życiodajne westchnienia roślin (wydychają tlen!), zauważ opiekuńcze zachowania zwierząt (nie tylko orły troszczą się wspaniale o potomstwo).

Jaką przyszłość my, ja i ty gotujemy następnym pokoleniom?

Podobnie jak Mojżesz, dostrzegaj twórcze działanie Boga. Jezus zachęcał: Nie troszcz się, spójrz na ptaki… przyglądnij się liliom polnym…

Nie chodzi o beztroskę, czy o bezczynność. Chodzi o zaufanie Bogu. I o to, żeby się nie zamartwiać, nie narzekać. Nikt nie obiecał nam życia bez trudów.

W pieśni Mojżesza nie brak słów o trudach i klęskach oraz diagnozy niepowodzeń: Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga…  /5 Mż 32,18/.

Zapomnieli Boga!

Ty nie zapomnij.

Pamiętaj, że końcowa pieśń, to pieśń zwycięska:

Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka… /Obj 19,6-7/

 

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy