1.5

Dziękujemy za każdą i każdego

Dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie /J 14,4/.

Boże, dziękujemy za dopełniające się pierwsze półrocze, prosimy o błogosławieństwo na miesiąc siódmy.

Ty wiesz, że lipiec od lat jest dla nas ważny – to czas spotkań z Ewangelią, z Tobą.

Prosimy, pomóż nam w przygotowaniu innego niż dotąd Tygodnia Ewangelizacyjnego.

Przed nami kilka tygodni intensywnej pracy, przygotowań, prób, nagrań. Prosimy, dodaj sił, inspiruj, prowadź. Dziękujemy za wszystko co już pobłogosławiłeś.

Dziękujemy za każdą i każdego, kto angażuje się w przygotowania do TE, w szczególności za wolontariuszy, darczyńców, modlicieli. Prosimy, poszerzaj grono zaangażowanych, pomnażaj nasze siły.

Dziękujemy za każdy dzień, który dajesz nam w swej dobroci i łasce.

Pomóż kolejne dni dobrze przepracować, przeżyć w łączności z Tobą.

Dziękujemy, że prowadzisz nas aż dotąd – Eben Ezer.

Z ufnością powierzamy się Tobie, wiedząc, że nas kochasz, i że Jesteś blisko.

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu /J 15,5/

*

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO WYDARZENIA NA FACEBOOKU!

… bo modlitwa nie zostaje bez odpowiedzi

Nasi partnerzy