1.5

DUSZPASTERSKIE PROGRESSIO

“O pomaganiu inaczej, czyli o cienkiej granicy między pomocą a … przemocą”

29 października 2022 r.
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
godz. 16.00–18.00

Jako chrześcijanie mamy silną motywację, by pomagać innym, gdyż jest to wyraz miłości do bliźniego. Na spotkaniu chcemy się zastanowić, czy pomaganie ma granice i kiedy lepiej już nie pomagać. Spróbujemy odkryć też, co w nas samych sprawia, że przekraczamy tę subtelną granicę, gdy pomoc już nie jest pomocna….

Spotkanie poprowadzi Urszula Broda z …. dwiema absolwentkami Kursu Duszpasterskiego dla Zaawansowanych. Będzie trochę wykładowo, trochę warsztatowo, ale najbardziej …. interaktywnie!  Chcemy, by dla uczestników to spotkanie było również okazją do wyrażenia swoich potrzeb, wątpliwości, pytań, ale też okazją do doświadczenia wsparcia i zachęty!

Chcemy, i o to się modlimy, by uczestnicy spotkania doświadczyli:

  • wzajemnego zrozumienia i akceptacji
  • wzmocnienia motywacji do pracy i służby w obszarze pomagania
  • twórczej refleksji nad granicami pomagania i wewnętrznymi mechanizmami, które pomaganiem kierują
  • zwiększenia własnej świadomości w obszarze pomagania
  • inspiracji do dalszego rozwoju siebie jako narzędzia, które używa Pan Bóg

Zapisy
Do 26 października 2022 r. na adres: cme@cme.org.pl lub telefonicznie: 693 41 94 94

Koszt
30 zł płatne na konto: ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138,
tytułem: Progressio październik 2022

Cele spotkań i konferencji Progressio:

  • propagowanie i rozwój duszpasterstwa jako zadania wspólnoty wierzących
  • wspieranie rozwoju osób zaangażowanych w towarzyszenie innym w życiowych
    zadaniach, problemach, kryzysach
  • wyposażanie w wiedzę i umiejętności osób zaangażowanych w różnego rodzaju działania poradnicze i pomocowe.

 

 

 


Nasi partnerzy