WIOSENNA e-KONFERENCJA 
DLA KOBIET

„NIEŚĆ ŚWIATŁO”

6 marca 2021
godz.10.00-11.30

YT centrummisji
FB CentrumMisji

 

 

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. (1J 3,18 )

W programie:

  • ks. Bogdan Wawrzeczko – rozważanie Bożego Słowa na podstawie wybranego fragmentu z 1 Listu Jana
  • rozmowa z diakonisą Anielą Kawulok
  • wykład Wandy Falk „Miłosierdzie jest jedno”
  • muzyka
  • zapowiedzi i recenzje księgarni „Warto”

Całość prowadzi Agata Wierońska.

Wanda Falk – absolwentka teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1986-1991). Po studiach teologicznych w Polsce kontynuowała dokształcanie na kierunku asystenta parafialnego w Jämshögs Folkhögskola oraz diakona w Instytucie Diakonijnym Sammariterhemmet w Uppsali w Szwecji. W październiku 1993 roku została zatrudniona w Konsystorzu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako koordynatorka ds. reaktywowania pracy diakonijnej. Od 2000 roku jest dyrektorem generalnym Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Aniela Kawulok urodziła się w Wiśle w 1951 r. Zdecydowała się na tzw. Rok służby dla Pana w 1967 r. Była to pomoc diakonisom świadczona przez kobiety, dla których organizowano kurs biblijny oraz opieki nad chorymi, a także z zakresu innych dziedzin praktycznych. 18 października 1970 r. wstąpiła do Diakonatu w Dzięgielowie. Pracowała najpierw w Dzięgielowie, a później w „Tabicie” w Konstancinie-Jeziornej. Od 1974 r.  jako siostra  pracowała z podopiecznymi w Węgrowie w Domu Opieki „Sarepta”. Razem z księżmi prowadziła ten Dom Opieki aż do jego zamknięcia i przejścia na emeryturę. Obecnie mieszka w Domu Sióstr w Dzięgielowie.
Bogdan Wawrzeczko – mąż, ojciec, syn, ksiądz, duszpasterz, terapeuta, który
lubi ludzi, muzykę i podróże.

POBIERZ PLAKAT – PROMUJ RAZEM Z NAMI!  >>>


Nasi partnerzy