1.5

„Dokonało się!” – to ostatnie słowo Jezusa na krzyżu, które zostało wypowiedziane zanim skonał (Ewangelia Jana 19,30|BE). Co się dokonało?

Po pierwsze, to co było zapowiedziane przez Mojżesz, proroków i w Psalmach. Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić proroctwa. Ta wypowiedź wręcz brzmi jak stwierdzenie kogoś, kto sprawdził, czy wszystko zostało we właściwy sposób wykonane, dobrze zrobione i czas jego misji dobiegł końca.

Po drugie, wykonała się wola Boga, by Jezus dokończył dzieło, dla którego przyszedł na świat, oddając swoje życie za grzechy całego świata, czyli każdego człowieka. Sami nigdy nie będziemy w stanie tak żyć, aby zasłużyć na zbawienie, dlatego jedynie śmierć doskonałego, bezgrzesznego Jezusa Chrystusa otworzyła nam drogę do Ojca.

Po trzecie, dokonało się nasze zbawienie. Chrystus umarł za nas na krzyżu: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). On nie umarł tylko za jakieś bliżej nieokreślone grzechy świata, ale za konkretne – Twoje. Taka świadomość, to powód do dziękowanie Bogu za ratunek w Chrystusie.

Wiara to zaufanie, że Jezus umarł za nasze grzechy, a Jego śmierć to zaproszenie: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie” (J 14,6), by żyć wiecznie.

* * *

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji „7 bez”, jutro jej ostatni dzień, w Wielką Sobotę. Mamy nadzieję, że był to wyjątkowy czas refleksji, świadomej rezygnacji, a co za tym idzie czegoś nowego, potrzebnego, jakościowego w codziennym życiu – by żyć prościej i głębiej, z Bożą pomocą.

* * *

ZACHĘCAMY DO MODLITWY

 


Nasi partnerzy