DROGOMYŚL | kościół ewangelicki 16 KWIETNIA 2022  |  GODZ. 18.00-21.00 HASŁO: KTÓRĘDY? PROGRAM AUTORSKI MŁODYCH LIDERÓW Z DROGOMYŚLA! spektakl w 3 aktach biblijne impulsy – ks. Tomek Bujok, ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Tymek Bujok wspólny śpiew Komunia Święta modlitwa czas na rozmowy przy herbacie ciepły żurek Spotkamy się?