Co u nas?

Dziś, w przygotowaniu prezentów dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dzieci uchodźców z Syrii i Afganistanu (przebywających w Bułgarii), wspiera nas młodzież z Wisły.

Nagrywamy Zespół Pieśni i Tańca Wisła. Pracujemy również nad płytą Zelowskich Dzwonków, trzecim już krążkiem tego zespołu wydanym przez Wydawnictwo Warto.

Wczoraj na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej naszego pracownika, ks. Grzegorza Olka. Praca została napisana w zakresie Biblistyki Nowego Testamentu.

Za tydzień, 1 grudnia odbędzie się spotkanie autorskie z Lidią Czyż w Księgarni Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej (ul. 3 Maja 21). Początek – godz. 18.00.

WZNOWIENIE POLSKIEGO WYDANIA LUTRA

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Odrobiona lekcja

To zdjęcie zrobiłam swoją pierwszą lustrzanką.

czytaj więcej

ChTI zaprasza

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) chce docierać do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w celu poprawy jakości ich życia.
Poprawa ta ma ścisły związek z potrzebami duchowymi, naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Polecamy w naszej księgarni

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Kształcenie wrażliwości kulturowo-religijnej wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Nasi partnerzy