Co u nas?

Znów intensywny czas w Szkole Biblijnej. Studenci od rana słuchać będą wykładów ks. Bartosza Cieślara z Ksiąg Królewskich i Kronik, w sesji popołudniowej zgłębiać będą treść Listów Piotra wraz z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk, a w przerwie obiadowej napiszą test z Listu do Hebrajczyków.

Zespół CME przygotowuje się do występu podczas ProChrist 2019 w Bielsku-Białej.

Mamy siódmy zjazd Kursu Duszpasterskiego w Dzięgielowie. Uczestnicy kursu przede wszystkim pracują nad koncepcją duszpasterstwa i nad credo, czyli osobistym wyznaniem wiary.

Kolejny zjazd Kursu Duszpasterskiego odbywa się również w Warszawie.

WIECZORY O BOGU I O TOBIE. NIEWIARYGODNE? SPRAWDŹ 28-30 MARCA!

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Z szybkością ponaddźwiękową

Nie możesz nie robić tego, co jest twoim darem, bo „ciągnie cię do tego, jak pijoka do gospody”.

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy