Co u nas?

Prosimy Was o trwanie w modlitwie o Tydzień Ewangelizacyjny, bo bez Bożego błogosławieństwa nie zrobimy niczego co jest cenne i ma trwałą wartość.

Pamiętaj, że TED służy innym w wielu wymiarach – przede wszystkim duchowym, ale także, gdy potrzebna jest krew.

Właśnie ukazała się książka dr Ewy Jóźwiak „Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne w ewangelicyzmie polskim w XX wieku”. Zachęcamy do lektury!

Zapraszamy na 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Kamykiem w niebo

Muszę Ci jeszcze powiedzieć, że czasem pęka we mnie łza zamiast serca. Kamykiem więc w Niebo rzucam, by Cię znaleźć.

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy